Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
18244898719000870.jpg

צורת רבייה

תנאי ההסכם:  אין תשלום עבור הגשת טופס הגידול המותאם אישית. הצעות מחיר יופקו על סמך הציפורים שבחרת. בהסכמה איתך להמשיך בבחירת הגידול שלך, תידרש הפקדה של 25% ממחיר הגידול, ותחולט אם הרכישה לא תושלם. LaQu Lofts מבטיחה החזר מלא של הפיקדון שלך אם, מסיבה כלשהי, הזיווג לא הצליח/נכשל. כל שאלה תתקבל בברכה!

תודה על ההגשה!

bottom of page